woensdag 28 oktober 2009

uitnodiging

Vrijdag 6 November ben je van harte uitgenodigd bij de maandelijkse Northumbria Community avond in Arnhem. Thema van de ontmoeting is
- innerlijke openheid en flexabiliteit om te durven veranderen
- juiste toepasssing van reflectie en meditatie in ons leven
- de noodzaak en gebruik van een 'regel'
- wat de bron en richting is van onze activiteiten

Het gaat er vooral om dat we elkaar die avond kunnen bevragen en naar elkaar kunnen luisteren hoe we met de bovengenoemde aspecten omgaan in ons volgen van de Heer.

Zoals gewoonlijk staat vanaf 19.00 uur de deur open en kan je wat bijpraten met degene die er dan al zijn. We hopen dat uiteindelijk om 20.00 uur iedereen er is en we gezamenlijk aan de slag kunnen.

Voor nieuwkomers: geef je even op bij Floor Vogelaar: fvogelaar@me.com

woensdag 14 oktober 2009

Foutje

De afgelopen dagen, ontdekte ik net, was de lezing van de dag van de maand in de ochtend- en avondgebeden onjuist. De tekst van dag 9 (Het Vasten) is een aantal dagen ten onrechte gebruikt. Daarvoor mijn excuses. Als jullie fouten tegenkomen, laat het me svp weten. Ik vind het niet zo erg om fouten te maken, maar wil ze wel herstellen zodat over twee jaar, als dezelfde lezingen weer aan bod komen, alle aanloopfouten uit de teksten zijn gehaald.

Ik ben vandaag wat druk geweest met het voorbereiden van de pdf's voor de maand november. Elke keer een forse klus. Maar dank aan Tineke Plooij, die de dagteksten voor november heeft vertaald. Dat was duidelijk een enorm klus - lange teksten. Vorige maand heeft Annelies Barth voor de vertalingen gezorgd.

Mochten er meer zijn die af en toe de vertalingen van een maand willen leveren, dan wordt dat wel zeer gewaardeerd! Overigens, wie in het bezit is van het Celtic Daily Prayer (CDP) boek, weet dat in het boek behoorlijke delen staan die wij tot nu toe onvertaald hebben gelaten. Wie meent dat hij of zij delen kan en wil vertalen moet zich vooral niet geremd voelen ;-)

Ik zorg wel dat het op het internet komt!

Met hartelijke groeten

Jos Strengholt
www.strengholt.info
www.strengholtsvijftal.blogspot.com

vrijdag 9 oktober 2009

Een mooie zin

Ik las vandaag een mooie zin:

maar zelfs als ik alleen blijf, Heer,
uw woord is mijn muziek.

Het komt uit dezelfde vertaling van Psalm 119 van Menno van der Beek, die ik in de blogpost hieronder heb genoemd, onder de letter zajin.

woensdag 7 oktober 2009

Psalm 119
Deze maand lezen we op www.keltischegebeden.nl Psalm 119.
Gisteren herinnerde ik me dat ik daar een vertaling van in de kast heb staan, gemaakt door Menno van der Beek.
De titel ervan is: "Geen woord te veel".

De vierde cd van Psalmen voor Nu draagt dezelfde naam en dat is niet voor niets, want daar wordt Psalm 119 in zijn geheel gezongen in deze vertaling.

Ik heb nu enkele fragmenten eruit gelezen volgens het schema dat de website van de Keltische gebeden aangeeft.

Het heel andere van de vertaling brengt de Psalm dichtbij.

Er staat ook bij elke strofe welke Hebreeuwse letter bij de strofe hoort. In de vertaling van Menno van der Beek heeft hij van deze Psalm in het Nederlands ook een acrosticon van gemaakt. De strofes beginnen dus achtereenvolgens met de letters a,b,c enzovoort. De q, x, y en z doen niet mee.

Als voorbeeld geef ik de vertaling van de verzen 33-40:

De Hebreeuwse letter is de letter Hee.

Een opdracht is soms niet genoeg:
geef mij uw uitleg, Heer.
Als ik uw wet begrijpen kan,
dan zegt de wet mij meer.
Een opdracht geeft mij diepe rust,
en geeft mij zekerheid:
geef mij maar uw belofte Heer,
en niet een loterij.
Laat mij geen onzin hoeven zien.
Geef mij uw woord. Wilt u misschien
wat u beloofd hebt voor mij doen?
Kom uw belofte na.
Want ik ben bang. Ik sta voor gek.
Maak al uw woorden waar.
Ik wil zo graag. Zegt u het maar,
en red mij met uw wet.


( De afbeelding die ik bijvoeg is van de reis naar Noord-Ierland, waar ik in eerdere posts over heb geschreven. Het is een foto van de als kapelletje ingerichte huiskamer van één van de cottages. Hier hielden we onze ochtend- en avondgebeden.)

donderdag 1 oktober 2009

Het Onze Vader

Ik heb het Onze Vader leren bidden toen ik 10 jaar oud was.

Enige tijd geleden las ik de suggestie dat het:

op de aarde zoals in de hemel :

kon worden toegepast niet alleen op

laat Uw wil worden gedaan

maar ook op:

Laat Uw naam geheiligd worden
Laat Uw koninkrijk komen.

Ik vond dat wel een mooie gedachte.

Na enige tijd dacht ik : je kan iets dergelijks ook doen met de volgende beden.
Je krijgt dan zo iets als:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden, op aarde zoals in de hemel.
Laat uw koninkrijk komen, op aarde zoals in de hemel
en uw wil gedaan, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben, zoals ook wij aan anderen het nodige brood verschaffen.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, zoals wij ook anderen niet in beproeving brengen,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Het is wel goed om daarbij zo te bidden dat het allemaal gebed is.
Dus als we bidden:
Zoals wij ook vergeven hebben wie ons iets schuldig was
dan is dat ook een gebed om hulp om ook inderdaad te kunnen vergeven; en net zo met de andere aanvullingen die ik erbij heb geschreven.