vrijdag 11 december 2009

Vor eerst in 12 jaar Kerst in Nederland

Hoe zal het zijn, kerst in Nederland vieren? De familiebelangen van beide kanten balanceren? Ik zie er in elk geval naar uit mijn twee dochters die in Utrecht studeren weer in de armen te sluiten. We logeren in het huis van een vriend uit Amersfoort die zelf tot januari weg is. Wij zijn dus vanaf morgen in zijn huis, bijna drie weken lang! En nog wel met de kinderen samen. Mijn jongste dochter Justine (15() die bij ons in Cairo woont, heeft het meeste zin - ze heeft haar zussen sinds eind augustus niet gezien.
Dus vannacht met het vliegtuig, en om 7.30 uur morgenochtend (12 dec) landen we!

dinsdag 24 november 2009
De inleider bij de Alphacursus, genoemd bij mijn berichtje van 5 november, heeft me attent gemaakt op de Fidelmanovels.
Peter Tremayne is de auteur van deze boeken.

Sister Fidelma is een fictief persoon die een hoge juridische functie bekleedt in Ierland in de zevende eeuw. Zij speelt in de boeken de rol van detective.

Ik heb het eerste boek uit de serie nu gelezen, Absolution by murder.
Dat boek speelt in Northumbria, ten tijde van een synode die in Whitby is gehouden in 664. Ik kwam er een aantal personen en namen tegen die ik al had ontmoet in de Keltische gebeden, waarvan ik ook een deel mag vertalen.

Ik houd van detectives, en vooral als ze ook een beeld geven van een bepaalde tijd of cultuur.

Bijvoorbeeld de detectives geschreven door Dorothy L. Sayers, met als speurder Lord Peter Wimsey; daarin speelt de echt Engelse achtergrond van de eerste helft van de twintigste eeuw mee.

Of de boeken van Mankell, met Wallander als rechercheur. Herkenbaar zijn daarin de beschrijvingen van de ontwikkelingen in de Zweedse maatschappij. Ik kan zijn maatschapppijkritische houding ook erg waarderen.

Dus vind ik het leuk dat ik nu kennis heb mogen maken met Sister Fidelma.

Ik heb via google gevonden dat er een hele serie te gaan is. Een deel van de boeken is in het Nederlands vertaald.

zondag 22 november 2009

December 2009

Ik ben bezig de december-gebeden klaar te maken. Een flinke klus elke maand. Annelies Barth (foto) was zo goed om de dagelijkse lezingen te vertalen, waarvoor dank! Om die gedeeltes maandelijks op een nette manier in de gebeden te plaatsen en daar pdfs van te maken, kost me maandelijks toch gauw een uur of 6. Gelukkig heb ik een staf met webdesigners die het vervolgens voor me uploaden, anders werd ik er gek van! En dat is niet de bedoeling van gebeden :-)
Jos

donderdag 5 november 2009

Ik buig mijn knie
voor het oog van de Vader
die mij heeft geschapen,
voor het oog van de Zoon
die mij heeft gekocht,
voor het oog van de Geest
die mij heeft gereinigd,
in vriendschap en genegenheid

Onlangs was ik weer op een weekend van de Alphacursus.
De inleider over het onderwerp: 'Wie is de Heilige Geest?' heeft in zijn presentatie deze afbeelding van Sint Patrick opgenomen en ook het gebed tot de Drie-eenheid, uit de Keltische traditie

woensdag 28 oktober 2009

uitnodiging

Vrijdag 6 November ben je van harte uitgenodigd bij de maandelijkse Northumbria Community avond in Arnhem. Thema van de ontmoeting is
- innerlijke openheid en flexabiliteit om te durven veranderen
- juiste toepasssing van reflectie en meditatie in ons leven
- de noodzaak en gebruik van een 'regel'
- wat de bron en richting is van onze activiteiten

Het gaat er vooral om dat we elkaar die avond kunnen bevragen en naar elkaar kunnen luisteren hoe we met de bovengenoemde aspecten omgaan in ons volgen van de Heer.

Zoals gewoonlijk staat vanaf 19.00 uur de deur open en kan je wat bijpraten met degene die er dan al zijn. We hopen dat uiteindelijk om 20.00 uur iedereen er is en we gezamenlijk aan de slag kunnen.

Voor nieuwkomers: geef je even op bij Floor Vogelaar: fvogelaar@me.com

woensdag 14 oktober 2009

Foutje

De afgelopen dagen, ontdekte ik net, was de lezing van de dag van de maand in de ochtend- en avondgebeden onjuist. De tekst van dag 9 (Het Vasten) is een aantal dagen ten onrechte gebruikt. Daarvoor mijn excuses. Als jullie fouten tegenkomen, laat het me svp weten. Ik vind het niet zo erg om fouten te maken, maar wil ze wel herstellen zodat over twee jaar, als dezelfde lezingen weer aan bod komen, alle aanloopfouten uit de teksten zijn gehaald.

Ik ben vandaag wat druk geweest met het voorbereiden van de pdf's voor de maand november. Elke keer een forse klus. Maar dank aan Tineke Plooij, die de dagteksten voor november heeft vertaald. Dat was duidelijk een enorm klus - lange teksten. Vorige maand heeft Annelies Barth voor de vertalingen gezorgd.

Mochten er meer zijn die af en toe de vertalingen van een maand willen leveren, dan wordt dat wel zeer gewaardeerd! Overigens, wie in het bezit is van het Celtic Daily Prayer (CDP) boek, weet dat in het boek behoorlijke delen staan die wij tot nu toe onvertaald hebben gelaten. Wie meent dat hij of zij delen kan en wil vertalen moet zich vooral niet geremd voelen ;-)

Ik zorg wel dat het op het internet komt!

Met hartelijke groeten

Jos Strengholt
www.strengholt.info
www.strengholtsvijftal.blogspot.com

vrijdag 9 oktober 2009

Een mooie zin

Ik las vandaag een mooie zin:

maar zelfs als ik alleen blijf, Heer,
uw woord is mijn muziek.

Het komt uit dezelfde vertaling van Psalm 119 van Menno van der Beek, die ik in de blogpost hieronder heb genoemd, onder de letter zajin.

woensdag 7 oktober 2009

Psalm 119
Deze maand lezen we op www.keltischegebeden.nl Psalm 119.
Gisteren herinnerde ik me dat ik daar een vertaling van in de kast heb staan, gemaakt door Menno van der Beek.
De titel ervan is: "Geen woord te veel".

De vierde cd van Psalmen voor Nu draagt dezelfde naam en dat is niet voor niets, want daar wordt Psalm 119 in zijn geheel gezongen in deze vertaling.

Ik heb nu enkele fragmenten eruit gelezen volgens het schema dat de website van de Keltische gebeden aangeeft.

Het heel andere van de vertaling brengt de Psalm dichtbij.

Er staat ook bij elke strofe welke Hebreeuwse letter bij de strofe hoort. In de vertaling van Menno van der Beek heeft hij van deze Psalm in het Nederlands ook een acrosticon van gemaakt. De strofes beginnen dus achtereenvolgens met de letters a,b,c enzovoort. De q, x, y en z doen niet mee.

Als voorbeeld geef ik de vertaling van de verzen 33-40:

De Hebreeuwse letter is de letter Hee.

Een opdracht is soms niet genoeg:
geef mij uw uitleg, Heer.
Als ik uw wet begrijpen kan,
dan zegt de wet mij meer.
Een opdracht geeft mij diepe rust,
en geeft mij zekerheid:
geef mij maar uw belofte Heer,
en niet een loterij.
Laat mij geen onzin hoeven zien.
Geef mij uw woord. Wilt u misschien
wat u beloofd hebt voor mij doen?
Kom uw belofte na.
Want ik ben bang. Ik sta voor gek.
Maak al uw woorden waar.
Ik wil zo graag. Zegt u het maar,
en red mij met uw wet.


( De afbeelding die ik bijvoeg is van de reis naar Noord-Ierland, waar ik in eerdere posts over heb geschreven. Het is een foto van de als kapelletje ingerichte huiskamer van één van de cottages. Hier hielden we onze ochtend- en avondgebeden.)

donderdag 1 oktober 2009

Het Onze Vader

Ik heb het Onze Vader leren bidden toen ik 10 jaar oud was.

Enige tijd geleden las ik de suggestie dat het:

op de aarde zoals in de hemel :

kon worden toegepast niet alleen op

laat Uw wil worden gedaan

maar ook op:

Laat Uw naam geheiligd worden
Laat Uw koninkrijk komen.

Ik vond dat wel een mooie gedachte.

Na enige tijd dacht ik : je kan iets dergelijks ook doen met de volgende beden.
Je krijgt dan zo iets als:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden, op aarde zoals in de hemel.
Laat uw koninkrijk komen, op aarde zoals in de hemel
en uw wil gedaan, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben, zoals ook wij aan anderen het nodige brood verschaffen.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, zoals wij ook anderen niet in beproeving brengen,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Het is wel goed om daarbij zo te bidden dat het allemaal gebed is.
Dus als we bidden:
Zoals wij ook vergeven hebben wie ons iets schuldig was
dan is dat ook een gebed om hulp om ook inderdaad te kunnen vergeven; en net zo met de andere aanvullingen die ik erbij heb geschreven.


zaterdag 26 september 2009

Verbondenheid (2)


Verbondenheid is voor mij een belangrijk thema merk ik.

De laatste tijd onder andere aan de hand van Johannes 15:1-17. Het gedeelte over de wijnstok zeg maar.
Dat zegt me onder andere hoe belangrijk het is om verbonden te zijn met Jezus, de wijngaardenier.
Uit dat gedeelte komt ook mijn belijdenistekst. Ik kreeg de tekst: Niet gij hebt mij, maar Ik heb u uitgekozen.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik pas jaren later ontdekte dat die tekst niet af was; hij gaat verder: en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij hem bidt in mijn naam.

In de Nieuwe BijbelVertalling deed ik nog een ontdekking. Daar staat: Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en k heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.

Het meest opvallende daarin was voor mij dat de tekst in het meervoud is gesteld. Uit het tekstverband kun je dat ook in de NBG vertaling van 1951 wel opmaken; Jezus spreekt tenslotte tegen zijn leerlingen. Maar als je die tekst zo los meekrijgt bij je belijdenis, dan komt het anders over. Losse teksten hebben natuurlijk wel vaker een ander effect dan in de context voor de hand zou liggen.

Al met al is Johannes 15:1-17 een heel rijk bijbelgedeelte, over de verbondenheid met Jezus en de vruchten daarvan.

zondag 13 september 2009

Ritme en Liturgie en de dwang van het spontane

Ik ben benieuwd of er onder jullie lui zijn die me kunnen helpen aan artikelen of eigen gedachten over wat ik 'de dwang van het spontane' noem. Ik heb hier nauwelijks over gedacht en niks over gelezen - maar heb zomaar de indruk dat de enorme nadruk die veel christenen op spontaniteit leggen (als een gebed spontaan is, is het dichter bij God?) misschien uit de tijd van de Romantiek stamt?

vrijdag 11 september 2009

Drie-eenheid


Als we gebeden bidden uit de Keltische traditie valt op dat veel van die gebeden zich richten tot God als Drie-enig God.

De onbevangenheid waarmee dat gebeurt spreekt me aan.

Ik heb zo nu en dan behoorlijk diep nagedacht over hoe dat nu in elkaar steekt, die Drie-eenheid.
Voor zover ik me herinner heb ik er voor het eerst over gehoord toen ik in de vierde klas van de lagere school zat; ik was toen 10 jaar oud.

Ik ben nogal wiskundig en exact aangelegd, dus het was wel boeiend om over na te denken. Ik geloofde ook dat het waar was; ik nam aan wat mijn onderwijzer vertelde. Ik heb ook veel aan die man te danken; heel veel bijbelkennis bijvoorbeeld.

Tijdens de Alphacursus komt het onderwerp Drie-eenheid ook altijd wel ter sprake. Want tijdens die cursus spreken we over het werk van de Heilige Geest; en dan kan het haast niet anders of je komt op het onderwerp Drie-eenheid.

Heel boeiend en vaak ook zinvol.

Maar het is dan wel fijn als je met de Keltische traditie onbevangen kunt bidden tot God als Drie-eenheid, woorden van anderen in de mond nemen en tot je eigen woorden maken.

Het kruis dat ik bijvoeg heb ik een keer op internet gevonden.

woensdag 2 september 2009

Bezoek aan Egypte

Interesse om eens in Egypte een retraite te doen, in een schitterend woestijncentrum van een Koptisch-Orthodoxe bisschop Tomas? Laat maar eens weten, misschien kunnen we samen wat organiseren.

Harald Overeem's toespraak bij de Wittenberg

Harold Overeem hield van de week een mooie toespraak bij de opening van het academisch jaar in De Wittenberg. 'Buiten de Kerk geen heil', was de titel. Het Reformatorisch Dagblad was zo goed een samenvatting te plaatsen - heel apart eigenlijk want Overeem leek sterk aan te dringen op het zoeken van de broeders en zusters in andere kerken - waarbij hij wel heel sterk leunde naar het daarbij insluiten van de Roomse en Orthodoxe kerken. Overeen schreef me dat hij zelf veel inspiratie putte uit Taize en soortgelijke oecumenische samenkomsten van gelovigen.

zondag 30 augustus 2009

Verbondenheid


Toen ik een tiener was kreeg ik elk jaar de dagteksten van de Hernhutters van mijn ouders, op initiatief van mijn moeder.

Het vervulde mij met een soort ontzag dat er over de hele wereld mensen waren die op dezelfde dag dezelfde teksten lazen. Dat er op elk uur van de dag waarschijnlijk wel ergens iemand was die de tekst van de dag las.

Dat gevoel van ontzag werd nog sterker toen ik "Verzet en overgave" las, van Bonhoeffer. Ik was toen begin twintig. Ik kwam tot de ontdekking dat hij diezelfde teksten had gebruikt

Dat gaf een gevoel van verbondenheid met christenen wereldwijd en door de tijden heen.

Nog steeds vind ik het mooi om die verbondenheid te ervaren.
Dat speelt ook bij de viering van het Avondmaal. Daarbij beleef ik ook het deel uitmaken van een gemeenschap wereldwijd en van alle tijden.

Het Avondmaal is daarbij wel meeromvattend dan het lezen van de dagteksten of het meebidden van de Keltische Gebeden.

Er zijn meer mogelijkheden, meer lees en gebedsroosters te vinden.

Op dit moment vind ik de Keltische Gebeden aansprekend. In een volgende log zal ik daar wel wat meer over schrijven.

Bijgaande foto is gemaakt in hetzelfde kerkje waar ik al eerder over schreef

vrijdag 28 augustus 2009

St. Patrick 2006

In mei 2006 ben ik op vakantie geweest op een reis die georganiseerd werd door Retraitecentrum de Spil.

We gingen op reis naar Noord-Ierland en hebben daar St. Patrick gevolgd.

Deels letterlijk, door te wandelen waar hij ook gewandeld heeft; deels spiritueel door zijn geschriften met elkaar te lezen.

We hielden elke ochtend en elke avond een ochtend/avondgebed volgens de liturgie die bij De Spil wordt gebruikt.

Ik heb daar voor het eerst kennisgemaakt met de Northumbria Gemeenschap. Enkele leden daarvan verbleven in een huis aan hetzelfde landweggetje waar de cottages stonden waarin wij onze vakantie doorbrachten.
We hebben een paar keer samen met hen een avondgebed gehouden en dat deden we dan op de manier van de Northumbria Gemeenschap. Één keer woonden we zo'n avondgebed bij in het kerkje in het plaatsje Saul. Dat kerkje staat op de plaats waar ook St. Patrick al een kerkje had gesticht.

Na die reis heb ik via de website van de Gemeenschap een cd aangeschaft met de verschillende gebeden erop, in het Engels, deels gezongen, deels gesproken.

De laatste tijd maak ik van die cd gebruik om de completen te bidden. Ik vind het heel rustgevend om op die manier mijn dag te besluiten. Net als vroeger, een gebed voor het slapen gaan, waar je niet zelf hoeft na te denken wat je zeggen zult.

Ik plaats bij deze blog een afbeelding van het sterfbed van St. Patrick.
We hebben dit raam gezien in een kerkje waar we terecht kwamen toen we eigenlijk een beetje verdwaald waren. We hadden het voorrecht dat de koster net langs kwam en het kerkje voor ons ontsloot. Ik weet niet meer waar het kerkje stond.

donderdag 27 augustus 2009

Discipline

Ik ben er me helemaal van bewust dat ik ritme, regelmaat en reinheid in mijn leven van alledag nodig heb - en ook in mijn geestelijk leven. Gek genoeg, in onze westerse samenleving lijkt het of we spontaniteit tot onze religie hebben gemaakt. Ook bij mij zat het idee er jarenlang - decennia... in dat in mijn geestelijk leven, spontaniteit dichter bij God staat, dan vaste regels. Regelmaat. Gewoontes.

Toen ik de Keltische Gebeden in boekvorm ontdekte, vond ik dat een geweldig hulpmiddel om regelmaat in mijn bidden te scheppen. Nog vaak een lastig punt, nu ik ze dagelijks op de computer lees. Wat de emails komen intussen binnen, er zit zoveel werk in de harde schijf, maar ik wil toch eerst met gebed beginnen.

Ik doe trouwens vooral de morgengebeden.

woensdag 26 augustus 2009

De gevolgen van een "spelfout"

Ik dacht een spelfout te melden, al weer een paar maanden geleden en nu mag ik meewerken aan het vertalen van gedeeltes van de Keltische gebeden.

Zo ben ik terug bij een bezigheid die ik sinds 1972, eindexamen gymnasium bèta, nauwelijks meer had beoefend.
Wiskunde studeren is in de ogen van velen heel iets anders.

Ik heb het vertalen tijdens mijn schoolperiode heel leuk gevonden en ik ben er toen vooral bij Latijn erg in gedrild. Latijn vertalen heeft wel iets weg van wiskundige puzzels oplossen.

Engels naar Nederlands vertalen moest ik ook; dat was nooit erg wiskundig.. Ik doe dat meer intuïtief; begrijp vaak in hoofdlijnen al wel wat er wordt bedoeld.

Het vertalen is daarmee wel een uitdaging die anders is dan op de middelbare school. Ik kan de opdracht: 'Vertaal in goed Nederlands' nu wat vrijer uitvoeren. Al is het wel mijn bedoeling om er goed Nederlands van te maken.

De resultaten zijn terug te vinden op de website www.keltischegebeden.nl
De vertalingen van het gedeelte Northumbria komen van mijn hand.

maandag 24 augustus 2009

Verder praten

Als je over de inhoud van Keltische Gebeden wilt verder praten kan dat hier. Laat hier je gedachten en ideeen weten voor een goed gesprek.

zaterdag 16 mei 2009

De website werkt

Wel, het is 16 mei en de website www.keltischegebeden.nl draait nu. De eerste dagen met nog een paar problemen maar die hebben we geloof ik overwonnen. Neem een kijkje, zie of dit het soort gebeden is waar je wat mee kunt. En laat ons weten wat je ervan denkt!

zaterdag 21 februari 2009

Spoedig: een website over dagelijks bidden

Ik heb van de Britse uitgever HarperCollins de rechten gekocht om een website te maken op basis van het boek Celtic Daily Prayer - inspirational prayers & readings from the Northumbria Community ( Londn, 1994, 2005).

Op die website zal ik de mogelijkheid bieden om je te abonneren op een dagelijkse email met de dagelijkse liturgische gebeden, bijbellezingen en meditaties.

Ik ben al aan het vertalen, en hoop de website op 1 mei in de lucht te brengen.